SIHTASUTUS
UDERNA HOOLDEKODU
Kohamaksumus 2021 aastal on 830 € kuus. Sellele lisandub retseptiravimite kulu.
Teenused:

   * Ööpäevaringne hooldusteenus-
      toetame kliendi igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti ning kindlustame turvalise elukeskkonna läbi hooldusteenuse osutamise.

   * Majutamine-
      pakume kliendile elamiseks sobivaid tingimusi (1,2,3,4 kohalised toad, majas 18 tuba)

   * Tagame ruumide korrashoiu ja puhtuse, valgustuse, kütte ning pesemistingimused. 
   
   * Meditsiiniline teenindamine-
      tagame esmatasandi astiabi. Tööl meditsiiniõde (tööpäevadel) ja perearst (2x nädalas).

   * Koostame igale kliendile individuaalse hooldusplaani.

   * Toitlustamine-
      tagame teenusel viibiva kliendi eale ja tervislikule seisundile ning tervisekaitse nõuetele vastava toidu (4x päevas).

   * Pesupesemine-
      teenust ostame sisse pesumajast Rea.

   * Hooldustoimingud-
      toitmine, ravimite manustamine, kliendi hügieenitoimingud, mähkmete vahetamine, järelevalve.

   * Huvitegevused-
      hommikused virgutusvõimlemised, käeliste harjutuste tunnid (värvimised, voolimised, rebimistööd), muusikateraapia,
      taidlejate esinemised (1-2 x kuus), suvine bussiekskursioon, jumalateenistused, hingehoid (1x nädalas),
      sünnipäevade- ja tähtpäevade tähistamised, jalutuskäigud, raadio TV, võimalus külastada kaubabussi (1xnädalas).Vajalikud dokumendid:


Hooldekodusse elama asumisel on vajalik esitada järgmised dokumendid:

    *   Kliendi sooviavaldus
    *   Isikut tõendav dokument ( ID kaart või pass )
    *   Arstlik tõend tervisliku seisundi ja ravi kohta
    *   Sotsiaaltoetuse maksmise dokumentatsioon
    *   Vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri isiku paigutamiseks hooldekodusse

Isiku hoolekandelepingu  sõlmimiseks on vajalikud:

    *    Lepingu sõlmija isikut  tõendav dokument

          Leping sõlmitakse kohapeal.